Foto's Huizen Kroniek

Bergsven E

Ouderdom
Vermoedelijk stond dit huis vlak bij het Bergsven, ten noorden van het ven. Het kan een voorganger van Bergsven C zijn. Er is maar een vermelding van dit huis gevonden. Het zal kort na 1544 (en in elk geval voor 1657) verdwenen zijn.
 

Beschrijving Datum Bronnen
De erfgenamen van Elysabeth dochter van wijlen Reyners vanden Dyck betaalden een erfpacht van 3 vaten koren, in gerst en in rogge, Veghelse maat, uit ‘enen huyze, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen in Veghel opten Berch
     - e.z.: het goed van Loenis Delis
     - a.z.: Peter Hanrick Heymans

Adriaen zoon van wijlen Seger Segerss en van Elysabeth dochter van wijlen Reyners vanden Dyck, mede namens Adriaen Aerntss man van Yde dochter wylen Seger Segerss, en Korstiaen Gerit Thonissoen man van Elysabeth, en Jan soene Lambert Marcelissoen man van Johanna, beiden dochters van Seger en Elysabeth, verklaren dat de erfgenamen van wijlen Gerit Joestensoen, en zijn vrouw Margrieten dochter van wijlen Wouter Lambertssoen, deze erfpacht van 3 vaten koren aan hen afgelost hebben.
14-05-1544 R24, fol. 659-660.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Downloads