Foto's Huizen Kroniek

Bergsven C

Ouderdom
Het huis heeft gestaan op een perceel dat nu bij industrieterrein De Doornhoek hoort. Als men vanaf  Jan van de Heijden richting Corsica ging, dan stond het huis aan de linkerkant van de steeg in de richting van het verdwenen ven . Het huis wordt genoemd in 1698. In 1722 is het al verdwenen.
 

Beschrijving Datum Bronnen
‘Een huijs, hoff ende aengelegen lant ende groese', gelegen ‘aenden Berg', met uitzondering van ‘een camerken ende den halven ouden hoff met het cluijtven in den Berg' 15-01-1698 R71, fol.60-60v.
'Erff en lant' 1702 VP-1702, fol. 214.
'Het out lant aan den Berg' 1722 VP-1722, fol. 446.
'Een perceel teullants, genaamd het Oudt Landt aen den Berg, met het recht van baggeren int ven aldaer, grenzend aan 'den loop' 01-05-1772 R82, fol. 114.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Jan Jans van den Bosch Vermeld op 05-03-1668 Hg-308.
Hendrixken Aert Marten Donckers, weduwe van Jan Janssen van den Bosch Testament van haar man op 11-02-1689 R71, fol.60-60v.
Hendrick Arien Cuijpers, zwager van voornoemde Hendrixken Koop op 15-01-1698 R71, fol.60-60v.
Teuniske, weduwe van Hendrick Arien Cuijpers en haar kinderen Adriaen, Marij en Jenneke Verwerving in 1705 Hg-308.
De weduwe Hendrick Aert Claessen in den Bergh Vermeld in 1709 II-B-20
Marten van Kilsdonk Koop op 18-12-1722, vermeld in 1722. Hg-308; VP-1722, fol. 468.
     
Bewoners Datum Bronnen
Melter Sijmonts, Joccemijn sijn vrouw, Agnees boven, Sijmen, Gerritje, Marij en Grietje haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Melter (of Melchior) Sijmons Sijmens Vermeld in 1709-1719 II-B-28 (1709), II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714), 81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719).
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Downloads