Foto's Huizen Kroniek

Industrieterrein De Doornhoek, voormalig adres: Bergsven 4

Bergsven 4 1999 a.jpg (219711 bytes) Foto uit begin 1999
Bergsven 4 1999 b.jpg (211579 bytes)Foto uit begin 1999
Bergsven 4 1999 c.jpg (203941 bytes)Foto uit begin 1999
Foto van rond 2001
Het huis in 2001


Ouderdom
Het huis wordt al in 1406 genoemd en heet dan 'Bigghe's hoef'. ('Bigghe' was een persoonsnaam.) De eerste boerderij stond niet op dezelfde plaats als het latere huis met adres Bergsven 4, maar één of twee percelen verder richting De Hemel. Het huis stond aan De Donk, een hoger gelegen en al in de late Middeleeuwen bewoond gebied naast de Aa, welk rond 1825 door de Zuid-Willemsvaart doorgraven werd. Tussen 1798 en 1832 werd het huis verzet naar het voormalige adres Bergsven 4. Het huis werd in 1941 tijdens de oorlog verwoest. In januari 1941 vroeg het hoofd van het 'districtbureau wederopbouw boerderijen', gevestigd te Mill, een vergunning voor het bouwen van een boerderij op een perceel langs de Zuid-Willemsvaart. De bouwvergunning werd op 17-03-1941 verstrekt. Het boerderij werd kort daarna herbouwd. De boerderij werd later gesloopt voor de aanleg van industrieterrein 'De Doornhoek'.
 

Beschrijving Datum Bronnen
'Manso Bigghe' (Bigghe's hoef). 1406 Hm-130; Hm-176.
'Bigghe's hoef, huis en goed gelegen 'aen die Donc' 1447 Hm-130; Hm-176.
‘Enen huyse, hostat ende hoff' met toebehoren, groot ca. 7 ‘loepensen', genoemd 'die hoeve te Biggen', gelegen in Veghel 'aen die Donck' 25-01-1547 R25, fol. 213-214.
‘Een huys, schuer, hostat ende hoff’ met toebehoren, genoemd Biggen hoeff, groot ca. 7 ‘loepensen’, gelegen in Veghel aen die Donck
     - e.z.: de erfgenamen van Danelt soene wylen Danelt Delissoen
     - a.z.: Peter Jan Bloemertssoen
     - e.e.: Jan Arian Danelssoen
     - a.e.: ‘die gemeynt’
Ook ‘enen camp lants’, gelegen als voor in die Vuytcampen aen die Heye. Ook ‘enen camp lants’, genoemd die Moest gelegen als voor ‘rontom in die gemeynt’.

Het goed is belast met jaarlijks
     - een grondcijns
     - een erfpacht van 5 vaten rogge, Veghelse maat, aan de Tafel van
       de Heilige Geest te Veghel
21-06-1540 R24 fol. 234-235.
Wouter soene Willem Hanrick Houbraken heeft een erfcijns van 10 Karolus gulden verkocht aan Ariaen Hanrick Roefs voor het vruchtgebruik, en zijn 3 kinderen Hanricken, Katherynen en Jacoppen (van hem en van zijn vrouw Agneesen dochter wylen Jacop Roeverssoen) voor het erfrecht. De erfcijns wordt betaald uit ‘enen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot ca. 7 ‘loepensen’, genoemd die hoeve te Biggen, gelegen in Veghel aen die Donck
     - e.z.: het goed van de verkoper
     - a.z.: Gerit Lambertss Verwaeyen en ‘die gemeynt’
     - e.e.: Jan Ariaen Danelss
     - a.e.: ‘die gemeynt’
Ook uit ‘enen camp lants, eens deels zeylant, eens deels heyvelt, weyvelt ende houtwassche’ gelegen ‘in die Vuytcampen aen die Heye’

Het goed is belast met jaarlijks:
     - een grondcijns van 1 oude groot uit het ‘huyse’
     - een grondcijns van 1 oude groot uit de ‘camp lants’
25-01-1547 R25, fol. 213-214.
Een ‘huijs, schuer, hostat ende hoff met ackerlant’, groot ca. 7 lopens, gelegen ter plaatse genoemd ‘die Donck
     - e.z.: de erfgenamen van Jan Aert Thijss
     - a.z.: de erfgenamen van Griet Wouter Willems
     - e.e.: Jan Janss de Snijder
     - a.e.: de gemeint
Plus 1/3 deel in een akker ‘int Russelt’.

Het goed is belast met jaarlijks:
     - 5 Carolus gulden aan Claes Dirck Claess
     - 3 Carolus gulden aan Maers Hoeben te Erp
     - 30 stuivers aan Geerlyck Jan Blaffarts
     - een grondcijns
17-06-1590 R31, fol. 304-306.
Goed gelegen ‘aen die Donck’, groot ca. 6 lopens, gelegen:
     - e.z.: het goed van Lambert Jan Aertssen met de zijnen
     - a.z.: het goed van Jan Wouter Donckers
     - e.e.: het goed van Jan den Snijder
     - a.e.: de straat

Het goed is belast met jaarlijks
     - 6 Carolus gulden aan Dierck Thonis
     - 3 Carolus gulden aan Maes Hoeben
12-10-1607 R40, fol. 14, 12-10-1607.
'Huys, hoff, boomgaert ende syn aengelegen lant' 1657 VP-1657, nr. 99.
'Erf en lant van Jan Wilbers' 1702 VP-1702, fol. 214.
Huis, schop, bakhuis, hof, land, groes en houtwas aan De Doornhoek 15-02-1777 R107, fol. 258v.
Kadaster: De Kampen, E14, huis, schuur en erf, 5,10 are 1832 Kadaster 1832.
Kadaster E2905, huis, schuur, erf, bouwland en weiland, 99,30 are Vanaf 1903 Art. 4129.
Op 16-03-1912 kreeg Antonius Vogels vergunning voor het bouwen van een bakhuis. 16-03-1912 BV-247.
Op 03-06-1912 werd een nieuw bakhuis door de controleur van de grondbelasting gezien. 03-06-1912 Inv. nr.1196.
In 1913 werd de bijbouw in het kadaster geregistreerd. 1913 Art. 4129.
In 1940 werd dit huis door oorlogshandelingen verwoest. 'Afgebrand zijn reeds de boerderijen van (..) Marinus van de Zanden (..)'. 11-05-1940 'Zijtaart', 29-30; doc. GAvB.
Op 17-03-1941 werd door de gemeente een vergunning afgegeven aan de kinderen van H. van de Ven het 'hoofd districtbureau wederopbouw boerderijen' om deze boerderij te herbouwen.
17-03-1941 BV na 1936; art. 6588.
Op 31-03-1959 kreeg J. van de Steen vergunning om een kippenhok te bouwen. 31-03-1959 BV na 1936.
Kadaster E2905, huis, stal, hokken, erf, bouwland en weiland, 99,30 are Vermeld in 1962 Art. 8182.
Adressen: Doornhoek 698 (1846-1870), Doornhoek 910 (1870-1892), Doornhoek 928 (1892-1898), Doornhoek 906 (1898-1910), Doornhoek G 4 (1910-1921), Doornhoek G 4 (1921-1931), Doornhoek G 4 (1932-1942), Doornhoek A 6 (1943-1967), Bergsven 4 (vanaf 1967) 1846-1967 Inv. nr. 1702 t/m 1708 en 1710 t/m 1712, doc. Veghel nr. 383.
 

Eigenaars Datum Bronnen
Johannes, zoon van Gerardus Philipss Vermeld in 1406 Hm-176.
Egidius, zoon van Gerardus Philipuss Verwerving 1421-1447 Hm-176.
De weduwe van Egidius, zoon van Gerardus Philipus met 4 kinderen Verwerving 1421-1447 Hm-176.
Arnoldus, zoon van Egidius, zoon van Johannes Verwerving 1421-1447 Hm-176.
Rodulphus, zoon van Johannes Roveruss van Thuyfthuysen Verwerving 1465-1498 Hm-176.
De erfgenamen van Roeff Jan Roeverss Vermeld op 21-06-1540 R24 fol. 234-235.
Ariaen soene wylen Hanrick Roefss Verwerving op 21-06-1540 R24 fol. 234-235.
Ghysbrecht, zoon van wijlen Hanrick Roefssoen Verwerving op 01-02-1541 R24 fol. 306.
Wouter soene Willem Hanrick Haubraken Vermeld op 25-01-1547 Hm-176; R25, fol. 213-214.
Arnoldus, zoon van van Wilhelmus, zoon van Henricus Verwerving ná 25-01-1547 Hm-176.
Aert Willem Henrick Houbraken, alias Donckers, getrouwd met Henricxen, dochter van wijlen Ansem Jordens Voor 17-06-1590 R31, fol. 304-306; R40, fol. 14.
De drie kinderen van Aert Willem Henrick Houbraken, namelijk Marten, Jacob en Geertruijt (getrouwd met Goiart, zoon van wijlen Aert Goertss) Vermeld op 17-06-1590 R31, fol. 304-306.
Jacob, zoon van Aert Donckers, en van Henricxen, dochter van wijlen Ansem Jordens (voor 2/3 deel) 1/3 door deling, 1/3 deel door koop van Goiart Aert Goertss op 17-06-1590 R31, fol. 304-306; R40, fol. 14.
Marten, zoon van Aert Donckers, broer van Jacob, zoon van Aert Donckers Verwerving op 12-10-1607. R40, fol. 14, 12-10-1607.
Marten Art Willem Donckers Vermeld 1607-1642 Hm-176.
Jan, zoon van Wilberdt Silvester Coppens en van Mathysken, dochter van Marten Donckers (Helmond) Vererving 1642-1657; vermeld in 1657 VP-1657, nr. 99; Hm-176.Hm-176.
Margriet Schenckels, dochter van Jan Wilberts Silvester Coppens, weduwe van Hendrick Olislagers Deling in 1722 VP-1722, fol. 462; Hm-164; Hg-311.
Matheus Wilbors, getrouwd met Lijsbet, dochter van Hendrick Olislagers Deling in 1727 Hg-311
De weduwe van Matheus Wilbors het vruchtgebruik en haar kinderen (Hendrik, Wilbort, Jenneke, Margrieta, Maria, Geertruy en Hendriena) het erfrecht Vererving 1738-1753 VP-1738, fol. 435.
Hendrik Matheus Wilbors van de Donk Vererving 1785-1795 VP-1785, fol. 212.
Hendrik, zoon van Hendrik van de Donk Deling op 03-08-1795 VP-1785, fol. 212.
De kinderen van Hendrik Hendrik van de Donk (Doornhoek) Vermeld in 1832 Kadaster 1832.
Wilhelmina van de Donk, getrouwd met Hendrik Johannes van den Tillaart Verwerving in 1845 Art. 1254.
Johannes van den Tillaart Verwerving in 1867 Art. 2175.
Ardina, weduwe van Johannes van den Tillaart Vererving in 1868 Art. 2175.
Johannes van den Tillaart, landbouwer Vererving in 1868 Art. 2708.
Antonius Vogels, landbouwer Verwerving in 1905 Art. 4129.
Antonius Vogels (1/2) en zijn kinderen (1/2): Adrianus, Hendrikus, Maria en Johanna Vogels; Johanna Vogels is weduwe van Martinus van den Biggelaar Vererving in 1906 Art. 4129.
Maria Aartsdr. Vogels Deling in 1923 Art. 5740.
Martinus Hurkx, getrouwd met Maria Vogels Successie in 1936 Art. 5745.
Maria Vogels, weduwe van Martinus Hurkx Vererving in 1936 Art. 5745.
Gerardus Cornelius Hendrikuszn. van de Ven, minderjarig Verwerving in 1937 Art. 6588.
De kinderen van H. van de Ven Vermeld op 17-03-1941 BV na 1936.
J. van de Steen Vermeld op 31-03-1959 BV na 1936.
Henricus Cornelius van de Ven Deling in 1960 Art. 8182.
Harrie van de Ven - Van Roosmalen Vermeld in 1998 Telefoongids KPN.
Tielemans getrouwd met Maria van de Ven Ca. 1990 mva.
 

Bewoners Datum Bronnen
Henrick Arien Olijslaegers, Margriet sijn vrouw, Ariaen en Cobus de soonen en Marij de dochter boven, Anneken, IJda en Lijsbeth haere kinderen onder de sestien jaer Vermeld in 1709 II-E-38.
Hendrick mit Olijmeulen Vermeld in 1709 II-B-28 (1709).
Hendrik Arien Olislagers Vermeld in 1702-1720 VP-1702, fol. 214; II-E-106.
Henrick Ariens Olyslagers Vermeld 1710-1714 II-E-68 (1710), 69 (1711), 237 (1712), 70 (1713), 71 (1714).
De weduwe van Hendrick Olijslagers Vermeld 1715-1724 II-E-81 (1715), 73 (1716), 74 (1717), 121 (1718), 122 (1719), 123 (1720), 124 (1721), 86 (1722), II-B-48 (1724).
Matig arm
Boven de 16: Dirk Willem Stoots en Truy (vrouw)
Vermeld in 1736 II-E-66.
Dirck Stoots en Jan Sanders Vermeld in 1736 II-E-17 en 18, nr. 280.
Hendrik Dirck Stoots en de weduwe van Jan Janssen Vermeld in 1736-1761 II-E-17 en 18, nr. 280.
Hendrik Mateus Wilbors Vermeld in 1761-1786 II-E-17 en 18, nr. 280.
Hendrik Matheus van de Donk Vermeld in 1791-1798 II-E-17 en 18, nr. 280.
Hendrik Hendrik van de Donk Vermeld in 1806-1811 E248 (1806), E249 (1807), E250 (1808), E251 (1810), E253 (1811).
Hendrik Hendrik van de Donk en de weduwe van Klaas van de Velden Vermeld in 1807-1808 E249 (1807), E250 (1808).
Man: Hendrik van de Donk, 50 jaar, geboren op 31-5-1760 in Veghel
Vrouw: Cristina W. van Reybroek, 48 jaar, geboren op 1-3-1762 in Veghel
Kind: Adriaan H. van de Donk, 19 jaar, geboren op 1-12-1791 in Veghel
Kind: Willemyna H. van de Donk, 11 jaar, geboren op 19-5-1799 in Veghel
Inwonend: Dieliaan A. Ketelaars, 11 jaar, geboren op 3-2-1799 in Veghel
Inwonend: Willemyna J. Verhage, 17 jaar, geboren op 19-4-1793 in Schijndel
Inwonend: Willem G. Nouwens, 17 jaar, geboren op 19-4-1797 in Veghel
Vermeld in 1810 NA1588, Bevolkingsregister Veghel 1810.
De weduwe van Hendrikus van de Donk Vermeld in 1822-1824 NA1221 (1822), NA1222 (1823), NA1223 (1824).
Man: Hendricus van de Tillaart, 30 jaar, landbouwer, geboren in VeghelVrouw: Wilhelmina van de Donk, 29 jaar, geboren in Veghel
Kind: Hendrikus van den Tillaart, 3 jaar, geboren in Veghel
Kind: Johannes van den Tillaart, 2 jaar, geboren in Veghel
Kind: Helena van den Tillaart, 10 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Adriaan van de Donk, 30 jaar, geboren in Veghel
Dienstknecht: Hendrik van de Donk, 31 jaar, geboren in Veghel
Dienstmaagd: Maria van de Loop, 21 jaar, geboren in Sint-Oedenrode
Dienstmaagd: Johanna Maria van Rijbroek, 21 jaar, geboren in Veghel
Vermeld in 1830 NA1590, Bevolkingsregister Veghel 1830.
De kinderen van Johannes van den Tillaart Vermeld 1833-1840 NA1224.
Man: Hendricus van den Tillaart, 40 jaar, bouwman, geboren in Veghel
Vrouw: Wilhelmina van de Donk, 39 jaar, geboren in Veghel, overleden op 12-1-1840
Kind: Hendrik van den Tillaart, 13 jaar, geboren in Veghel, overleden op 28-9-1840
Kind: Johannes van den Tillaart, 11 jaar, geboren in Veghel
Inwonend: Johannes Driessens, 34 jaar, geboren in Veghel, overleden op 1-1-1844
Dienstbode: Hendrina van Lieshout, 28 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Wilhelmina van der Locht, 20 jaar, geboren in Veghel
Dienstbode: Jennemie van Rybroek, 31 jaar, geboren in Veghel, verhuisd naar Heselaar
Bijschrift: Henrica van Lieshout, getrouwde vrouw 31 jaar, landbouwster, geboren in Veghel (de tweede vrouw van Henricus van den Tillaart)
Bijschrift kind: Wilhelmus van den Tillaart, geboren op 27-09-1841 in Veghel, overleden op 28-9-1841
Bijschrift kind: Wilhelmina van den Tillaart, geboren op 9-11-1842 in Veghel
Bijschrift kind: Maria van den Tillaart, geboren op 29-9-1843 in Veghel, overleden op 29-9-1843
Bijschrift kind: Maria van den Tillaart, geboren op 10-10-1844 in Veghel
Vermeld in 1840 NA1591, Bevolkingsregister Veghel 1840.
Hendrik Johannes van den Tillaart Vemeld in 1842-1849 NA1225.
Vader: Hendricus van den Tillaart, geboren in 1799 te Veghel
Moeder: Hendrina van Lieshout, geboren in 1800 te Veghel
Zoon: Johannes van den Tillaart, geboren in 1827 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Tillaart, geboren in 1828 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van den Tillaart, geboren in 1842 te Veghel, schoolleerlingDochter: Maria van den Tillaart, geboren in 1844 te Veghel
Dochter: Helena van den Tillaart, geboren in 1847 te Veghel
Dochter: Johanna van den Tillaart, geboren in 1849 te Veghel
Knecht: Martinus van Berkel, geboren in 1834 te Veghel, doorgestreept, in 1850 vertrokken naar fol. 707
Dienstmeid: Antonetta van Rosmalen, doorgestreept, in 1851 vertrokken naar fol. 680
Bijschrift, dienstmeid: Maria Lathouwers, doorgestreept, in 1850 gekomen van fol. 726
Bijschrift, zoon: Johannes van den Tillaart, geboren in 1832 te Veghel
Bijschrift, zoon: Antonius van den Tillaart, geboren op 9-11-1852 te Veghel, doorgestreept, overleden op 26-1-1854
Bijschrift, dienstmeid: Anna Maria van Lieshout, geboren in 1830 te Veghel, in 1853 gekomen van fol. 736
Bijschrift, dochter: Antonetta van den Tillaart, geboren op 12-4-1853 te Veghel
Vermeld in 1849-1862 NA1594, Bevolkingsregister Veghel 1849-1862.
Hendrik van den Tillaart Vermeld in 1846-1870 Inv. nr. 1702 t/m 1705 en 1711.
Hoofd: Hendrik van den Tillaart, weduwnaar van Wilhelmina van de Donk, geboren op 24-5-1799 te Veghel, akkerbouwer
Vrouw: Hendrica van Lieshout, geboren op 14-11-1810 te Veghel, akkerbouwer
Zoon: Johannes van den Tillaart, geboren op 12-12-1828 te Veghel, akkerbouwer
Dochter: Wilhelmina van den Tillart, geboren op 9-11-1843 te Veghel
Dochter: Maria van den Tillaart, geboren op 10-10-1845 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 1-10-1846 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Helena van den Tillart, geboren op 11-3-1848 te Veghel, schoolleerling
Dochter: Johanna van den Tillart, geboren in november 1850 te Veghel, schoolleerlingDochter: Antonetta van den Tillart, geboren op 13-9-1854 te Veghel, schoolleerling
Dienstknecht: Hendricus van den Tillaart, geboren op 8-10-1837 te Veghel
Vermeld op 31-12-1859 Invulbiljetten 31-12-1859, inv. nr. 1767
Vrouw: Hendrica van Lieshout, weduwe van Hendrik van den Tillart, geboren op 14-11-1810 te Veghel
Zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 9-12-1827 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 17-9-1846 te Veghel
Dochter: Johanna van den Tillart, geboren in 11-10-1849 te Veghel
Dochter: Antonetta van den Tillart, geboren op 12-9-1853 te Veghel
Vermeld op 1-12-1869 Volkstelling op 1-12-1869
Hoofd: Hendrik van den Tillart, weduwnaar van Wilhelmina van de Donk, geboren op 24-5-1799 te Veghel doorgestreept, overleden op 6-6-1866
Vrouw: Hendrica van Lieshout, geboren op 14-11-1810 te Veghel
Zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 9-12-1827 te Veghel
Dochter: Wilhelmina van den Tillart, geboren op 9-11-1842 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 8-7-1865
Dochter: Maria van den Tillart, geboren op 10-10-1845 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 9-5-1868, naar register L
Zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 1-10-1846 te Veghel
Dochter: Helena van den Tillart, geboren op 11-3-1848 te Veghel, doorgestreept, overleden op 2-5-1862
Dochter: Johanna van den Tillart, geboren in november 1850 te Veghel
Dochter: Antonetta van den Tillart, geboren op 13-9-1854 te Veghel
Vermeld in 1862-1870 Bevolkingsregister 1862-1870, inv. nr. 1605, blad nr. 1078, Doornhoek, huis nr. 698
Vrouw: Hendrica van Lieshout, weduwe van Hendrik van den Tillart, geboren op 14-11-1810 te Veghel, doorgestreept
Zoon, later zwager: Johannes van den Tillart, geboren op 9-12-1827 te Veghel
Zoon: Lambertus van den Tillart, geboren op 1-10-1846 te Veghel, doorgestreept, gehuwd op 10-5-1876
Dochter, later vrouw: Johanna van den Tillart, geboren in november 1850 te Veghel
Dochter: Antonetta van den Tillart, geboren op 13-9-1854 te Veghel, doorgestreept
Bijschrift 26-4-1881, hoofd: Antonius Vogels, geboren op 22-5-1850 te Veghel
Vermeld in 1870-1892 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1621,fol. 1793, Doornhoek
Vrouw: Hendrica van Lieshout, weduwe van Hendrikus van den Tillart, geboren op 14-11-1810 te Veghel
Zoon: Johannes van den Tillart, geboren op 9-12-1827 te Veghel
Dochter: Johanna van den Tillart, geboren op 1-10-1849 te Veghel
Dienstknecht: Adrianus Vissers, geboren op 26-3-1852 te Veghel
Dienstknecht: Petrus van der Linden, geboren op 6-4-1867 te Veghel
Vermeld op 31-12-1879 Volkstelling op 31-12-1879, inv. nr. 1815
Hoofd: Antonius Vogels, geboren op 22-5-1850 te Veghel
Vrouw: Johanna van den Tillart, geboren op 1-10-1849 te Veghel
Zwager: Johannes van den Tillart, geboren op 9-12-1827 te Veghel
Bijschrift, zoon: Adriaan Vogels, geboren op 4-5-1881 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna Vogels, geboren op 3-6-1883 te Veghel
Bijschrift, dochter: Hendrika Vogels, geboren op 17-8-1884 te Veghel
Bijschrift, zoon: Hendrikus Vogels, geboren op 4-10-1885 te Veghel
Bijschrift, dochter: Maria Vogels, geboren op 3-10-1886 te Veghel
Bijschrift, dochter: Johanna Vogels, geboren op 28-9-1870 te Veghel, doorgestreept, overleden op 22-10-1891
Bijgeschreven op 1-5-1880 Bevolkingsregister 1870-1892, inv. nr. 1622, fol. 2078, Doornhoek
Hoofd: Antonius Vogels, geboren op 22-5-1850 te Veghel
Vrouw: Johanna van den Tillart, geboren op 1-10-1849 te Veghel
Zwager: Johannes van den Tillart, geboren op 9-12-1827 te Veghel, doorgestreept, overleden op 27-3-1900
Zoon: Adriaan Vogels, geboren op 4-5-1881 te Veghel
Ddochter: Johanna Vogels, geboren op 3-6-1883 te Veghel, doorgestreept, op 1-1-1908 getrouwd met M. van de (Biggelaar?). op 1-1-1908 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Hendrika Vogels, geboren op 17-8-1884 te Veghel, doorgestreept, overleden op 2-4-1906
Zoon: Hendrikus Vogels, geboren op 4-10-1885 te Veghel
Dochter: Maria Vogels, geboren op 3-10-1886 te Veghel
Vermeld 1892-1910 Bevolkingsregister 1892-1910, inv. nr. 1633, fol. 2038
Hoofd: Antonius Vogels, geboren op 22-5-1850 te Veghel
Vrouw: Johanna van den Tillart, geboren op 1-10-1849 te Veghel, doorgestreept, overleden op 28-7-1914
Zoon: Adrianus Vogels, geboren op 4-5-1881 te Veghel, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 230
Zoon: Hendrikus Vogels, geboren op 4-10-1885 te Veghel, doorgestreept, op 21-3-1912 naar Sint-Oedenrode vertrokken
Dochter: Maria Vogels, geboren op 3-10-1886 te Veghel
Bijschrift op 1-3-1915, zoon: Hendrikus Vogels, geboren op 4-10-1885 te Veghel, op 6-2-1915 uit Sint-Oedenrode gekomen, doorgestreept, geboekt naar register V, fol. 195
Vermeld in 1910-1920 Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, folio 129
Antonius Vogels Vermeld 1898-1908, opgevolgd in 1920 Inv. nr. 1706 t/m 1708 en 1710.
Bijschrift op 14-5-1920, hoofd: Adrianus Vogels, geboren op 4-5-1881 te Veghel, landbouwer, geboekt van register V, fol. 129
Bijschrift op 14-5-1920, vrouw: Wilhelmina van de Ven, geboren op 11-12-1888 te Sint-Oedenrode. op 11-5-1920 uit Erp gekomen
Het echtpaar is na hun huwelijk op 11-5-1920 op Bergsven 4 gaan wonen Bevolkingsregister 1910-1921, inv. nr. 1644, folio 230
Adr. Vogels - van de Ven Bijschrift in 1921-1931 Inv. nr. 1710.
L(eonardus) van de Sanden en Johannes van Boxtel (pleegkind) Vermeld in 1932 Inv. nr. 1712.
Henricus C. van de Ven Vermeld in 1967 Doc. Veghel, nr. 383.
Harrie van de Ven - Van Roosmalen Vermeld in 1998 Telefoongids KPN.
Gerard van Tiel getrouwd met Maria van de Ven Ca. 1990 mva.
Bouwstijlen - Thema's - Groei - Organisaties - Veldnamen
Afkortingen - Toelichting verenigingen - Toelichting Huizen - Toelichting Kroniek - Downloads