Afkortingen bij de bespreking van de toponiemen

In het boek Toponiemen Veghel worden de volgende afkortingen gebruikt en naar de volgende literatuur verwezen:


Literatuur

 
Bont, A.P. de Bont Dialekt van Kempenland, I: Klank en vormleer en enige syntaktische bijzonderheden, Assen 1962.
Bont, A.P. de Bont Dialekt van Kempenland, II: Geografische namen, Assen 1969.
Dale, van Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Tiende druk door C. Kruyskamp, 's-Gravenhage 1976.
Franck - Van Wijk Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandse taal, 's-Gravenhage 1929 (herdruk 1976).
Gysseling, M. Tponymisch Woordenboek van Belgie, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226), I-II, Tongeren 1960.
Molemans, J. Toponymie van Kaulille (Toponymica XXII,1), Leuven-Brussel 1973.
Molemans, J. Toponymie van Kleine-Brogel (Toponymica XXII,2), Leuven-Brussel 1974a.
Molemans, J. Limburgse Plaatsnamen 3 Neerglabeek (Toponymica XXII,3), Leuven-Brussel 1974b.
Molemans, J. Toponymie van Bocholt (Nomica Geographica Flandria, Mon VIII), Leuven-Brussel 1975a.
Molemans, J. Toponymie van Neerpelt. Een sociografisch onderzoek (Nomica Geographica Flandria, Mon IX), Leuven-Brussel 1975b.
Molemans, J. Toponymie van Ellikom. (Toponymica XXII,4), Leuven-Brussel 1975c.
Molemans, J. Toponymie van Overpelt. (Nomica Geographica Flandria, Mon X), Leuven-Brussel 1976a.
Molemans, J. Toponymie van Sint-Huibrechts-Lille. (Nomica Geographica Flandria, Mon XII), Leuven-Brussel 1976b.
Molemans J. en Melotte, H. Toponymie van Valkenswaard. Eindhoven 1979.
Molemans J. en Paulissen E. De plaatsnamen van Niel-bij-As (Toponymica XXII,5), Leuven-Brussel 1975.
Molemans J. en Paulissen E. Toponymie van As (Nomica Geographica Flandria, Mon XII), Leuven-Brussel 1976.
Verdam J. Middelnederlands Handwoordenboek, door Ebbinge Wubben, C.H., 's-Gravenhage 1973.
Verwijs E en Verdam J. Middelnederlandsch Woordenboek. 's-Gravenhage 1969.
Vries, J. de Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden 1971
W.N.T. Woordenboek der Nederlandsche Taal, 's-Gravenhage-Leiden 1892 vgl.


Afkortingen
A Sectie A van het kadaster
b: bouwland (plus grootte in hectare . are . centiare)
B Sectie B van het kadaster
B. Krantenartikel Brabants Dagblad 1967
bg: boomgaard (plus grootte in hectare . are . centiare)
BP Bossche Protocollen
C Sectie C van het kadaster
cfr. conform
D Sectie D van het kadaster
db: dennenbos (plus grootte in hectare . are . centiare)
E Sectie E van het kadaster
F Sectie F van het kadaster
G Sectie G van het kadaster
GO Kaart van Eerde door F.F. de Weyer
GV Gemeente Archief Veghel (GAV)
GZG Grootziekengasthuis, inventaris door H.J.R. van Rooij
he: heide (plus grootte in hectare . are . centiare)
hh: hakhout (plus grootte in hectare . are . centiare)
HH Helmondse Cijnsboeken, huisarchief van de heren van Helmond
ho: hooiland (plus grootte in hectare . are . centiare)
Hs- Scriptie Th. Hoogbergen
hu: huis (plus grootte in hectare . are . centiare)
Kad. Kadaster
Kl. Bev. V. Klapper op de bevolkingsregisters Veghel
LB Spechtboek, leenboek van de Hertog van Brabant Vechel-Erpe
M. Meuwese transcripties (Ms-)
mnl. middelnederlands
mo: moeras (plus grootte in hectare . are . centiare)
N. Notarieel Archief Veghel 1832-1895
og: opgaand geboomte (plus grootte in hectare . are . centiare)
psn. persoonsnaam
RV Rechterlijk Archief Veghel (RAV)
tu: tuin (plus grootte in hectare . are . centiare)
V. Volksmondonderzoek
wa: water (plus grootte in hectare . are . centiare)
wsch waarschijnlijk
w: weiland (plus grootte in hectare . are . centiare)
z.a. zie aldaar
z.o. zie ook

Andere afkortingen     Afkortingen Beijers-Van Bussel     Kaart van Veghel