Hazelberg - toelichting op de uitgiften

Vanaf rond 1190 moest er een jaarlijkse cijns betaald worden uit percelen die door particulieren van de gemene gronden gekocht werden. De peellandse cijnzen - waaronder die van Veghel - werden in 1314 door de hertog van Brabant aan de heer van Helmond overgegeven. Voor uitgiften van na 1314 werd weer een cijns aan de hertog betaald. Cijnzen betaald aan de heer van Helmond rustten dus op percelen die in de periode 1190-1314 van de gemene gronden verkocht werden. In het hier besproken gebied, Hazelberg vinden we twee van dergelijke cijnzen aan de heer van Helmond.

1) Marcelius, zoon van Hubertus van Hazelberch betaald in 1406 een cijns van 3 nieuwe penningen aan de heer van Helmond uit een beemd genaamd Palsdonc

2) Hubertus van Hazelberch betaald in 1406 een cijns van 3 nieuwe penningen aan de heer van Helmond uit een beemd genaamd Palsdonc

Het lijkt hier om een oorspronkelijke cijns van 6 nieuwe penningen te gaan, die al voor 1406 in twee delen gesplitst is. Omgerekend volgens de gebruikelijke norm was het oorspronkelijk uitgegeven perceel 1/2 bunder groot.

De eerste cijns grensde in de achttiende eeuw aan de Beekgraaf. Vermoedelijk was dat perceel 16 (rood gearceerd op onderstaande hoogtekaart uit 1965). De tweede cijns rustte we in de achttiende eeuw op een perceel wat noordelijker, aan de Hazalbergse Dijk. Welk peerceel dat precies was konden we aan de hand van de beschikbare gegevens niet vaststellen. Omdat uit die percelen de verponding te Dinther betaald werd, hebben we de van die percelen de eigenaren niet ver terug in de tijd kunnen volgen. Bovendien werd die cijns na 1724 niet meer betaald.
In het gebied ten noorden van de Beekgraaf lagen drie verhogingen. De hoogste was een "berg", de Hazalberg, de andere twee waren de iets minder hoge "donken". De plaats van de Esdonk is uit historische bronnen af te leiden. De naam Palsdonk raakte al eerder in onbruik. We kunnen die niet anders plaatsen dan op de ene overgebleven donk. De naam Palsdonk werd voor een wat groter gebied gebruikt dan de eigenlijke Donk. Zo werden de groen gearceerde percelen (Geerbunders, nrs. 21-23) in 1406 Palsdonc genoemd.

We plaatsen het oorspronkelijk in 1190-1314 uitgegeven perceel van een halve bunder onder het nodige voorbehoud op perceel nr. 16 (rood gearceerd). We gaan er dus van uit dat de eerste cijns altijd op hetzelfde perceel is blijven rusten, en dat de tweede cijns verhuisde naar een perceel aan de Hazelbergse Dijk. Er zijn enkele aanwijzingen die deze reconstructie ondersteunen.

De eerste cijns wordt in 1714-1783 omschreven als:
"uit een halve bunder beemd op Haselbergh in de Palsdonck, streckende aen den Beeckgraef". Het oppervlak van een halve bunder komt overeen met het oorspronkelijk uitgegeven perceel. Bovendien was het perceel dat aan perceel nr. 16 grensde (groen gearceerd) in dezelfde periode (1190-1314) uitgegeven. De percelen die op de kaart met de data van uitgiften aangegeven zijn met "1190-1314" waren een halve bunder groot en in 1792 eigendom van Godefridus Spierings uit Dinther. Vermoedelijk was hij opvolger van Joannes Aelbert Joosten Spierincx  die in 1732-1783 als cijnsbetaler wordt vermeld. De betalers van beide cijnzen zijn hier onder gegeven. De nieuwe mummers komen voort uit de oude nummers; de cijnzen werden niet verdeeld.

 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-214 (oud): 1406: 3 nieuwe penningen uit een beemd genaamd Palsdonc

 

Marcelius, zoon van Hubertus van Hazelberch 

Vermeld in 1406

De weduwe van Marcelius, zoon van Hubertus van Hazelberch

Vererving in 1406-1421

De 4 kinderen van Marcelius, zoon van Hubertus van Hazelberch

Vererving in 1406-1421, vermeld in 1421

Hubertus, zoon van Marcelius, zoon van Hubertus van Hazelberch

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1465

De weduwe van Hubertus, zoon van Marcelius, zoon van Hubertus van Hazelberch

Vererving in 1465-1498, vermeld in 1507

Mercelius, zoon van Adrianus Kuytbrouwer

Verwerving ná 1507

De 3 kinderen van Mercelius, zoon van Adrianus Kuytbrouwer

Verwerving ná 1507

Hubertus, zoon van Mercelius, zoon van Adrianus Kuytbrouwer

Verwerving ná 1507

De weduwe van Hubertus, zoon van Mercelius, zoon van Adrianus Kuytbrouwer, met haar 3 kinderen

 

Verwerving ná 1507

Hm-181a (nieuw): 1714-1783: Uit een halve bunder beemd op Haselbergh in de Palsdonck, streckende aen den Beeckgraef. Belast met een cijns aan de heer van Helmond van 3 nieuwe penningen, omgerekend: 0-0-8

 

 

Eijngelken, dochter van Anneken Simons van Hasselberch

Vermeld in 1599-1642

Jan Matheus (Dinther)

Vermeld in 1642

De 3 kinderen van Jan Matheus (Dinther)

Vererving in 1642-1714

Het Gasthuijs van (..) te Den Bosch

Verwerving in 1642-1714

Gijsbert Elias

Koop in 1642-1714

De weduwe van Gijsbert Elias met haar 2 kinderen

Vererving in 1642-1714

Willem, zoon van Gijsbert Elias 

 

Bijschrift in 1642-1714: “Willem lange doot, de weduwe sit in te(..) bij En(..)”

 

Verwerving in 1642-1714

Deel a:

 

 

De 6 kinderen van Dynne Janse van de Laerschot

Deling in 1642-1714

De 3 kinderen van Dynne Janse van de Laerschot

Vererving in 1642-1714

De 2 kinderen van Dynne Janse van de Laerschot

Vererving in 1642-1714, vermeld in 1714

Een kind van Dynne Janse van de Laerschot

Verwerving in 1719

De weduwe van Hendrick van de Laerschot met 1 kind

Vererving in 1719-1783

Anna van de Laerschot

 

Verwerving in 1719-1783

Deel b:

 

 

Jan Hendrick Gerarts aent Berg en Jan Hermens van Heeswijck, erfgenamen van Henrick Gysbert Elias

Verwerving in 1642-1714

Dinge Janssen van de Laerschot

Verwerving in 1642-1714

Albert Joosten en zijn zus Jenneken

Verwerving in 1642-1714, vermeld in 1714

Jan Vrins, man Jenneken, voor het vruchtgebruik en zijn kind voor het erfrecht

Verwerving in 1714-1732

De 3 kinderen en 1 kleinkind van Jan Vrins

Vererving in 1714-1732

De 12 kinderen van Albert Joosten Spierincx

Verwerving in 1714-1732

Joannes Aelbert Joosten Spierincx

Koop in 1732

De weduwe van Joannes Aelbert Joosten Spierincx met haar 7 kinderen

 

Vererving in 1732-1783


 

Cijnsbetalers:

 

Transactie en datum:

Hm-211 (oud): 1406: 3 nieuwe penningen uit een beemd genaamd Palsdonc

 

Hubertus van Hazelberch

Vermeld in 1406 

Henricus van Langvelt  

Verwerving in 1416, vermeld in 1421

Hubertus, zoon van Henricus van Langvelt

Verwerving in 1421-1447 

Johannes, zoon van Arnoldus van Hazelberch  

Verwerving in 1421-1447, vermeld in 1447 

De weduwe van Johannes, zoon van Arnoldus van Hazelberch, met haar 4 kinderen  

Vererving in 1447-1565, vermeld in 1465 en in 1507 

Wilhelmus, zoon van Henricus Dekkers (Tectoris)

Verwerving na 1507 

Henricus, zoon van Gerardus Danielis

Verwerving na 1507 

Hm-190 (nieuw): 1599-1642: Wyt eenen hoybempt streckende opten Haselberchsen Dyck, genampt het Gerij, belast met een cijns aan de heer van Helmond van 3 nieuwe penningen, omgerekend: 0-0-8 De cijns wordt na 1724 niet meer betaald.

1714-1783: Uijt Kerck stucken op Haselbergh, groot ontrent 4 lopens

 

Hubertus Aerts van den Haesselberch en Gertruijt Aerts van den Haesselberch

Vermeld in 1599-1642 

Gertruijt Aerts van den Haesselberch voor het geheel

Verwerving in 1599-1642 

Willem Janssen van Schijndel Testament

Vererving in 1599-1642, vermeld in 1642 

De 3 erfgenamen van Willem Janssen van Schijndel

Vererving in 1642-1714 

Gijsbert, zoon van Peter Elias op Haselberch (Dinther)

Verwerving in 1642-1714 

De weduwe van Gijsbert, zoon van Peter Elias op Haselberch (Dinther), met haar 2 kinderen Gijsbert en Willem  

Vererving in 1642-1714 

Een kind van Gijsbert, zoon van Peter Elias op Haselberch (Dinther)

Verwerving in 1642-1714 

Jan Hendrick Geraerts aent Berg en Jan Hermens van Heeswyck, erfgenamen van (..) Gijsbert Elias

Vererving in 1632-1714 

Peter Arts

Koop in 1642-1714 

De weduwe van Peter Arts met haar 2 kinderen  

Vererving in 1642-1714 

Peternelle Janssen van de Ven  

Koop in 1642-1714, vermeld in 1714 

Kaart van Veghel     Hazelberg