Hamsvoort Brugje - toelichting op de uitgiften

In deze reconstructie wordt beredeneerd dat het hier besproken gebied in de periode 1190-1314 van de gemene gronden aan particulieren is verkocht. Klik hier voor een toelichting.

De cijns op perceel nr. 3 en een deel van de cijns op perceel nr. 6 verhuisde naar Soeracker nr. 29 (Zijtaart). Vermoedelijk gebeurde dat in de periode dat Aert Gerardt Adriaens dit perceel in bezit had, dat was in de tweede helft van de 17de eeuw. Aert was gegoed op de Soeracker en via zijn vrouw ook gegoed op Hamsvoort.

 

Kaart van Veghel     Hamsvoorts Brugje